EN

Co měníme

Neriskuj krk

Téměř polovina dopravních nehod způsobí cestujícím poranění hlavy a krku (nárazem dojde ke švihnutí hlavou). U mnoha z těchto „švihnutí“ dojde k tzv. opěrkovému syndromu. V rámci projektu Neriskuj krk jsme zakoupili diagnostický přístroj TETRAX, na kterém bylo ve specializovaném zdravotnickém zařízení vyšetřeno již více než 1 200 pacientů s podezřením na opěrkový syndrom (whiplash syndrom). S většinou z těchto pacientů byla zahájena následná léčba. Díky projektu šíříme povědomí o opěrkovém syndromu a možnostech jeho včasné diagnostiky mezi laickou i odbornou veřejností (např. praktickými lékaři, neurology apod.). Včasným odhalením opěrkového syndromu a stanovením vhodné léčby lze předejít mnoha nepříjemným zdravotním komplikacím, které snižují kvalitu života člověka (např. bolesti hlavy, bolesti zad, nevolnosti, pískání v uších, poruchy rovnováhy, trvalá únava bez zjevného důvodu, poruchy zraku, psychické problémy apod.)

Web projektu Neriskuj krk
Start Driving

Projekt vychází z rakouského modelu vzdělávání mladých a začínajících řidičů, jehož efektivitu potvrzuje prokazatelný pokles nehodovosti u mladých řidičů v Rakousku. V České republice projekt probíhá již třetím rokem a díky němu měníme pohled na způsob výuky mladých řidičů. Zasadili jsme se o změny v zákoně: prosadili jsme novelu zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel - konkrétně například omezení počtu pokusů o získání řidičského oprávnění na 3, zvýšení denního limitu pro počet výcvikových hodin, dohled učitele při výcviku na pozemní komunikaci jen nad jedním žadatelem, povinnost pro učitele dostavit se na zkoušku společně se žadatelem, prodloužení opravné lhůty ze 6 na 12 měsíců. Pilotního projektu v roce 2019 se účastnilo 50 mladých řidičů a proběhl pouze na polygonu v Sosnové u České Lípy. Další ročník se už konal na 8 polygonech a účastnilo se ho 1 000 mladých začínajících řidičů. V roce 2021 bylo v kurzech proškoleno 2 554 mladých začínajících řidičů ve věku mezi 18 a 24 lety, 237 jejich rodičů a 293 učitelů autoškol i zkušebních komisařů. Celkem tak vloni kurzy absolvovalo 3 084 osob, což je třikrát více než v roce 2020. Kromě zapojených partnerů, jako jsou Asociace autoškol, Česká kancelář pojistitelů, Asociace center zdokonalovací jízdy projekt v roce 2021 podpořila nově i společnost ŠKODA AUTO, která se stala členem Platformy VIZE 0.

Web projektu Start Driving
HAZARD PERCEPTION

Projekt zaměřený na změnu teoretické části zkoušky o řidičské oprávnění každý rok ovlivní více jak 150 000 osob, kteří skládají zkoušku ve všech autoškolách v celé ČR. Měníme způsob výuky a zkoušení nových řidičů. Ministerstvu dopravy dodáváme více jak 100 nových textových otázek s obrazovou podporou, 15 animovaných videosekvencí a 5 natočených videosekvencí se zaměřením na předvídání rizik účastníků silniční dopravy. Díky těmto videosekvencím a animovaným otázkám se žadatelé učí lépe a rychleji vnímat a vyhodnocovat rizika silničního provozu.

Web projektu Učme se přežít Web projektu Start Driving Web Autoklubu ČR
Jedu s dobou

Projekt cílí na zdokonalování řidičských dovedností řidičů nad 60 let věku. Od zahájení projektu v roce 2018 prošlo kurzy již přes 14 000 účastníků, kteří si pod vedením profesionálních instruktorů vyzkoušeli, jak zvládnout krizovou situaci na silnici, zejm. krizové brzdění, zvládnutí smyku a manévrování s vozidlem apod. Díky projektu měníme pohled na způsob výuky mladých řidičů. Z dosavadních dotazníkových šetření vyplývá, že téměř 100 % absolventů považuje kurz za natolik přínosný, že by ho doporučili jinému účastníkovi ve stejné cílové skupině. Dalším poznatkem je skutečnost, že v období 4 měsíce až 18 měsíců po absolvování kurzu je nehodovost účastníků zanedbatelná a nedosahuje ani jednoho procenta. Projekt byl také prezentován v zahraničí prostřednictvím Autoklubu ČR na FIA Road Safety a projekt Jedu s dobou byl vybrán jako jeden z projektů pro inspiraci ostatním státům pro 220 zemí na světě.

Web projektu Jedu s dobou
Učme se přežít

Jeden z nejdéle opakovaných projektů za 12 let své existence absolvovalo téměř 5 tisíc motocyklistů. Kromě motocyklistů v projektu vzděláváme i učitele autoškol. Vytváříme také inovativní internetové pomůcky pro odhalování rizik (projekt HAZARD PERCEPTION), které výborně doplňují teoretickou výuku v autoškolách. Díky projektu měníme výuku v autoškolách i následnou výuku motocyklistů.

Web projektu Učme se přežít

Platforma VIZE 0, z.ú.
Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 075 34 663
Ústav, neplátce DPH