EN
Média Platforma VIZE 0 dodala ministerstvu dopravy další baterii otázek pro autoškoly

Platforma VIZE 0 dodala ministerstvu dopravy další baterii otázek pro autoškoly

Asociace autoškol v září 2021 předala ministerstvu dopravy 35 nových testových otázek pro autoškoly. Jde o první část dodávky výukového materiálu, který má vzniknout v rámci projektu Hazard Perception. Cílem tohoto projektu, financovaného z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, je vytvořit edukační program zaměřený na vnímání rizik v silničním provozu. „V jeho rámci vytvoříme 15 animací a 5 videospotů, které postupně předáme Ministerstvu dopravy k implementaci do jednotného elektronického testu pro zájemce o řidičské oprávnění,“ říká Jiří Novotný, místopředseda Asociace autoškol ČR a manažer projektu, a dále uvádí: „Dnes existuje základní sada e-otázek, které se nejednou žadatelé o řidičské oprávnění učí nazpaměť. My ale chceme, aby příslušná pravidla skutečně pochopili a byli připraveni je náležitě aplikovat v běžném provozu. Navíc jim tento projekt umožní uvědomovat si celou škálu možných rizik, mj. i ze strany ostatních účastníků silničního provozu – řidičů i chodců. Součástí projektu je rovněž vytvoření 100 statických otázek s obrazovou podporou, které rovněž rozšíří sadu základních zkušebních otázek e-testů. Vytvořený materiál rovněž poslouží i při vlastní přípravě nových řidičů.“

Na projektu Hazard Perception úzce spolupracují zástupci Ministerstva dopravy, Policie ČR, Asociace autoškol ČR, Platformy VIZE 0 a další odborníci z oblasti dopravy i psychologie. Od října tohoto roku budou do e-testů pro žadatele o řidičské oprávnění implementovány první tři vytvořené animace. Jiří Novotný doplňuje: „Díky projektu Hazard Perception zavedeme nový trend v oblasti zkoušení – řešení dopravní situace v pohybu. První animace můžete zhlédnout na noveotazky.cz.“

Čerství řidiči ve věku do 24 let patří mezi nejohroženější skupiny účastníků silničního provozu. Příčinami vysokého podílu mladých lidí na počtu usmrcených při dopravních nehodách jsou především osobnostní nezralost, rizikový životní styl... a také řidičská nezkušenost. Ostatně ta bývá častou příčinou nehod všech nových řidičů bez ohledu na jejich věk.

Jednou z účinných metod ke zvýšení úrovně bezpečnosti začínajících řidičů je připravit je na jejich samostatnou řidičskou praxi tak, aby byli schopni včas rozpoznávat široké spektrum rizikových situací v silničním provozu a také na ně náležitě reagovat. „Největším a vlastně i nejnáročnějším učitelem je dozajista praxe, nicméně s řadou potenciálně nebezpečných situací se žáci autoškol při praktickém výcviku prostě setkat nemohou. Navíc nácvik zvládání daných krizových momentů v ostrém provozu není bez nebezpečí. Pokud však do přípravy nových řidičů zapojíme i virtuální realitu, bude možné je seznámit s celou řadou nebezpečných momentů, se kterými se během své samostatné praxe dříve či později setkají. Žáci autoškol se tak budou moci naučit včas rozeznávat nebezpečné momenty a také na ně náležitě zareagovat. Vše v klidu učebny, opakovaně a s kvalitním odborný výkladem učitele. Tak si budou moci vytvořit potřebné automatismy, a jejich náležité reakce ve vlastním provozu tak budou mnohem rychlejší“, vysvětluje dopravní expert z Platformy VIZE 0 Roman Budský.

 

Kontaktní osoba

Bc. Roman Budský, BA (Hons), MBA
roman.budsky@vize0.cz

Materiály ke stažení

Platforma VIZE 0, z.ú.
Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 075 34 663
Ústav, neplátce DPH