EN
Materiály Asistenční systémy ve vozidlech pro záchranu lidského života

Asistenční systémy ve vozidlech pro záchranu lidského života

Každoročně na celém světě umírá při dopravních nehodách cca 1,35 miliónu lidí, dalších až 50 miliónů osob je zraněno. Celospolečenské ekonomické dopady nehod jsou enormní, dosahují až 2,5 procenta hrubého domácího produktu.

Intenzita silniční dopravy se globálně zvyšuje. Roste i počet dopravních nehod. Jejich zavinění jde z 95 procent na vrub tzv. lidského činitele. Významným opatřením, jak snížit počet dopravních nehod a jak snížit jejich závažnost, je činit vozidla bezpečnějšími. Podpora plošného zavádění moderních prvků aktivní a pasivní bezpečnosti vozidel s sebou nese potenciál snížit počty usmrcených i těžce zraněných o desítky procent.

Prvky tzv. aktivní bezpečnost vozidel snižující riziko vzniku nehod, naopak prvky pasivní bezpečnosti slouží ke zmírnění jejich následků. Potenciál jednotlivých systémů aktivní a pasivní bezpečnosti snížit počty usmrcených je enormní. Například pokud by byla všechna vozidla vybavena elektronickým stabilizačním systémem, mohlo by dojít ke snížení výskytu fatálních nehod až o jednu třetinu. Plošné zavedení systému sledování jízdního pruhu by mohl každoročně zachránit až 5 000 lidských životů, systém multikolizní brzdy má potenciál snížit počet fatálních nehod až o 8 procent…

Přehled nejdůležitějších bezpečnostních systémů automobilů, vč. jejich potenciálu snížit počty usmrcených a názorných animací, najdete v níže přiloženém materiálu.

Materiály ke stažení

Platforma VIZE 0 - Asistenční systémy.doc

Platforma VIZE 0, z.ú.
Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 075 34 663
Ústav, neplátce DPH