EN
Média Světový den vzpomínek na oběti dopravních nehod letos připadá na neděli 21. listopadu

Světový den vzpomínek na oběti dopravních nehod letos připadá na neděli 21. listopadu

The World Day of Remembrance for Traffic Victims vyhlašuje každoročně Světová zdravotnická organizací třetí listopadovou neděli. Jeho letošním sloganem je Vzpomínat, Podporovat, Konat. OSN právem hovoří o celosvětové pandemii smrtelných dopravních nehod – každých 24 sekund na silnicích zemře člověk.

Každý rok zemře na silnicích celého světa na 1 350 000 osob, denně je to 3700 lidí, jeden mrtvý každých 24 sekund. „Každoročně celosvětově každý 44. člověk, který zemře, ztratí zbytečně svůj život při dopravní nehodě. Nikdo neví, kdo bude další na řadě,“ říká Roman Budský z Platformy VIZE 0. Dalších až 50 000 000 lidí je při nehodách zraněno. Světová zdravotnická organizace proto právem hovoří o dlouhodobé celosvětové pandemii smrtelných dopravních nehod.

Dopravní nehody s sebou navíc nesou nemalé ekonomické dopady. Celospolečenské ekonomické následky dopravní nehodovosti v řadě států dosahují až tří procent HDP. I v České republice jsou obrovské, podle Centra dopravního výzkumu v roce 2019 dosáhly částky 81,4 miliardy korun, nejvíce od vzniku samostatné ČR. „Jde zhruba o 1,4 procenta našeho hrubého domácího produktu, tedy výkon naší ekonomiky za pět dní.“, říká Roman Budský.

Organizace spojených národů proto vyhlásila Dekádu aktivit pro bezpečnost silničního provozu 2021-2030. Navazuje na Dekádu aktivit vyhlášenou na právě ukončené desetiletí. Jejím cílem je do roku 2030 dosáhnout padesátiprocentního snížení počtů mrtvých a zraněných při nehodách oproti roku 2021. Obsahuje 40 oblastí aktivit, jejichž plnění by mělo být zárukou dosažení dozajista ambiciózního cíle. „Zapojit se ovšem musí každý – veřejný i komerční sektor, neziskové organizace. A také každý z nás. Stačí dodržovat příslušná pravidla silničního provozu a také základní zásady slušného chování,“ apeluje Libor Budina z Autoklubu ČR.

Hlavním letošním tématem je problematika bezpečné rychlosti jízdy ve městech.

Světová zdravotnická organizace uvádí, že

U příležitosti předloňského Světového dne vzpomínek na oběti dopravních nehod představily Platforma VIZE 0, Autoklub ČR a České sdružení obětí dopravních nehod aktualizovanou společnou publikaci „ABC poškozených a pozůstalých po obětech dopravních nehod“, jejímž cílem je poskytnout potřebné rady těm, kteří se po dopravní nehodě ocitají v nelehké životní situaci. Čtenáři v ní najdou příslušné rady z oblasti sociálního zabezpečení poškozených při nehodě i jejich blízkých, pojišťovnictví, zároveň představuje databázi obsahující judikáty vztahující se k odškodňování obětí dopravních nehod. Nechybějí ani rady psycholožky, jak se vyrovnat s nastalou těžkou životní situací. Letos aktualizovaná publikace je v elektronické podobě, je možné ji bezplatně stáhnout na webových stránkách www.csodn.czwww.platformavize0.cz a www.autoklub.cz.

 

Kontaktní osoba

Ing. Libor Budina
libor.budina@vize0.cz

Platforma VIZE 0, z.ú.
Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 075 34 663
Ústav, neplátce DPH