EN

Projekty

Whiplash syndrom

Až polovina dopravních nehod způsobí u cestujících úrazy hlavy a krku. Při opěrkovém syndromu, kterým trpí desetitisíce Čechů, dochází k poranění krční páteře důsledkem švihnutí hlavou. Ke vzniku syndromu přitom stačí jen drobný náraz na křižovatce nebo parkovišti. Hlava udělá pohyb připomínající švihnutí biče, od kterého je odvozený i anglický název whiplash syndrom. Ten je rizikový i proto, že se mohou potíže projevit až za několik týdnů i měsíců.

V rámci projektu Neriskuj krk šíříme povědomí o opěrkovém syndromu. Prvním krokem k vyléčení je diagnostika, tu zvládne specializovaný přístroj Tetrax. Následně lékař doporučí léčbu a rehabilitaci, která pomůže k odblokování a regeneraci krční páteře. Včasným odhalením a nasazením terapie lze předcházet mnoha nepříjemným komplikacím jako jsou bolesti hlavy a zad, nevolnosti, pískání v uších, poruchy rovnováhy, zraku, psychické problémy nebo nevysvětlitelná únava.

Nejlepší prevencí whiplash syndromu je přitom správně nastavené sedadlo a především opěrka hlavy, která nám při nečekaném nárazu může doslova zachránit krk.

Web projektu Neriskuj krk!
MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice

Podněcujeme aktivitu studentů českých vysokých, vyšších odborných a středních škol ke zlepšení stavu dopravní nehodovosti v České republice. Zájemci se mohou zapojit do soutěže MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice a věnovat se tak projektům, které se zaměřují na různé problémy z oblasti dopravy. Projekt MOJE VIZE NULA je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Studenti se do soutěže zapojují jako jednotlivci, nebo v týmu. Projekty řeší problémy vozidel, pozemních komunikací, ale i chování účastníků silničního provozu. Téma si studenti vybírají z připraveného zadání, nebo mohou navrhnout téma vlastní. K vedení a konzultacím jsou po celou dobu soutěže k dispozici i zkušení odborníci, kteří se dopravní bezpečností dlouhodobě zabývají. Soutěží se o ceny v celkové hodnotě 100 000 Kč.

Web projektu Moje VIZE NULA
Senior bez nehod

Senioři jsou ve srovnání s ostatními věkovými skupinami nadprůměrně ohroženou skupinou v silničním provozu. Česká republika má v mezinárodním srovnání jeden z největších podílů seniorů v populaci. I proto je třeba seniorům věnovat pozornost. Pořádáme edukativní divadelní přednášky po celé České republice. Naši kampaň zaměřujeme nejen na seniory z řad řidičů, ale i na chodce, cyklisty a cestující hromadné dopravy.

Cílem projektu Senior bez nehod je snížit nehodovost seniorů a vysvětlovat problematiku dopravní bezpečnosti u této věkové skupiny. Informujeme o specifikách chování seniorů v provozu a doporučujeme opatření, která by měla přispět ke zvýšení jejich bezpečnosti. Seznamujeme s potenciálem moderních asistenčních systémů motorových vozidel a připomínáme pravidla silničního provozu. Upozorňujeme na případné vedlejší účinky léků i na zdravotní omezení, která se s vyšším věkem pojí.

Web projektu Senior bez nehod
Jedu s dobou

Zdokonalujeme řidičské dovednosti seniorů. Vzdělávací program Jedu s dobou je určen široké aktivní motoristické veřejnosti starší 65 let. Projekt získal finanční podporu z fondu zábrany škod, i proto je pro účastníky zcela zdarma.

Kurz Jedu s dobou mohou zájemci absolvovat v osmi centrech bezpečné jízdy po celé České republice. Účastníci se v něm seznámí se zásadami bezpečné jízdy, s novinkami v dopravních předpisech, s významem elektronických systémů automobilů nebo s novými trendy v oblasti výbavy vozů. Naučí se, jak řešit krizové situace a jak jim přecházet. V praktické části si pod vedením profesionálních instruktorů vyzkouší správnou techniku smyku, vyhýbacího manévru nebo krizového brzdění v různých rychlostech a na různých površích.

Od roku 2018 prošlo kurzy Jedu s dobou více jak 14 000 účastníků. Dle dotazníkových šetření považuje téměř 100 % absolventů kurz za natolik přínosný, že by ho doporučili dál. Po absolvování kurzů je navíc nehodovost účastníků zanedbatelná a nedosahuje ani jednoho procenta. Projekt byl prezentován i v zahraničí prostřednictvím Autoklubu ČR na FIA Road Safety, Jedu s dobou zde byl vybrán jako inspirace pro zbytek světa.

Web projektu Jedu s dobou
Učme se přežít

Již od roku 2010 se projektem Učme se přežít snažíme snížit počet dopravních nehod motocyklů a jejich následky. Většina vážných nehod motorkářů je často spojena s přeceněním vlastních schopností, nedostatečnými zkušenostmi nebo ztrátou kontroly.

V autoškole se sice motocyklisté naučí spoustu věcí spojených s provozem, prostor na trénování rizikových situací ale nezbývá. I proto jsme sestavili program, který se zaměřuje na to nejzásadnější, co by měl každý motorkář znát a umět. Kurz zahrnuje teoretickou přípravu v podobě techniky jízdy, poskytování první pomoci a základů legislativy. V praktické části si účastníci vyzkouší brzdění v různých rychlostech, přenášení těžiště, brzdění v náklonu nebo vyhýbací manévr. To vše pod kontrolou zkušených instruktorů v bezpečném prostředí autodromů a polygonů. Učíme účastníky ovládat nejen motocykl, ale i sebe.

Web projektu Učme se přežít
Start Driving

Mladí začínající řidiči jsou jednou z nejrizikovějších skupin v dopravním provozu. Aktivně podporujeme jejich edukaci díky projektu Start Driving, který realizuje Asociace autoškol ČR s Asociací center bezpečných jízd. Inspirací je nám rakouský systém vzdělávání řidičů s možným zapojením rodičů mladých řidičů.

V rámci kurzů bezpečné jízdy Start Driving prohlubujeme u mladých řidičů nejen znalosti a řidičské dovednosti, ale také jejich odpovědnost. Kurz pro mladé řidiče od 18 do 24 let zahrnuje dopravně psychologické semináře a workshopy doplněné praktickými jízdami na polygonu. Pomáháme s rozvojem i rodičům, kteří se chtějí zodpovědně zapojit do dalšího řidičského vzdělávání jejich potomků.

V České republice chybí pravidelné vzdělávání učitelů autoškol, i proto jejich kvalita nedosahuje ideální úrovně. U učitelů autoškol a komisařů proto podporujeme odbornou edukaci. Sdílíme novinky v oboru vzdělávání řidičů, na polygonu pak učíme, jak se vypořádat s nečekanými reakcemi žáků.

Web projektu Start Driving

Platforma VIZE 0, z.ú.
Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 075 34 663
Ústav, neplátce DPH